Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Młynary ma na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki :

- biotyczne
- abiotyczne
- antropogeniczne

Ochrona lasu przed czynnikami biotycznymi Nadleśnictwa  polega na bieżącym porządkowaniem  stanu sanitarnego lasu , zwalczaniu owadów głównie szkodników wtórnych poprzez wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych , zabezpieczaniu upraw mechanicznie i chemicznie przed zwierzyną łowną .

Ochrona lasu przed czynnikami abiotycznymi czyli działaniami wynikającymi z wpływu czynników środowiska  ogranicza się głównie do profilaktyki prowadzonej głównie w celu zabezpieczenia lasów przed pożarami i usuwaniu na bieżąco szkód spowodowanych przez wiatr i śnieg.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-mlynary/plan-urzadzenia-lasu