Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

Więcej na ten temat

Codziennie w godz. 7.00-15.00 leśnicy naszego nadleśnictwa przyjmują telefony w  sprawie lasów niepaństwowych:

  • nadzór nad lasami niepaństwowymi sporządzanie Planów Zalesień - Janina Dymitruk (55 248 61 53),

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów