Lista aktualności Lista aktualności

Historia

Organizująca się w maju 1945 roku Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Mazurskiego utworzyła 59 podległych jej administracyjnie nadleśnictw, wśród których były też dwie tego typu jednostki: Nadleśnictwo Podony z powierzchnią 5.131 hektarów i Nadleśnictwo Słobity z powierzchnią 5.057 hektarów.

Pierwszymi pracownikami tych nadleśnictw byli: w Podonach - Artur Harmel (Nadleśniczy), Stefan Wróblewski, Bolesław Marciniak, Konstanty Muderak, Henryk Góra, Władysław Mirecki, Ludwik Micielski, Karol Stojowski, Władysław Chwaliński, Ludwik Adamczewski, Jerzy Kuliński, Lech Śmitkowski, Jan Wyszyński, Stanisław Motacki, Jan Cebula, Józef Zawodny i Władysław Skorodzeń, w Słobitach - Andrzej Biernacki (Nadleśniczy), Kazimierz Mydlarz, Józef Tumulewicz, Andrzej Zienkiewicz, Stanisław Mazur, Stanisław Jabłonowski, Józef Żurkiewicz, Franciszek Ślusarski, Stefan Świerzyński, Jan Mataczyna, Adam Korsak, Stefan Chwaliński, Wacław Przybylski, Jan Szczepaniak, Hieronim Strzeliński, Bronisław Drozdowicz, Franciszek Gaca, Kazimierz Karpowicz, Jan Blicharz, Stanisław Wiśniewski, Walenty Antosik i Aleksandra Ślusarska.

Po utworzeniu, z dniem 1 stycznia 1951 roku rejonów Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Podony zostało włączone do Rejonu Lasów Państwowych w Iławie, a Nadleśnictwo Słobity do RLP w Ornecie. Od 1 stycznia 1954 roku, Nadleśnictwo Podony zostało włączone do powstałego w tym dniu RLP w Olsztynie.

W wyniku likwidacji, w październiku 1959 roku rejonów lasów Państwowych, zostały też zmienione nazwy nadleśnictw: Podony na Markowo, a Słobity na Młynary.

Funkcje nadleśniczych w Markowie (Podonach) od 1945 do 1972 roku, tj. do czasu likwidacji tej jednostki pełnili: Artur Harmel, Stefan Wróblewski, Czesław Miśkiewicz, Władysław Mirecki, Marian Wojtkowiak, Pantaleon Choiński i Kazimierz Sobierajski.

Na podstawie zarządzonej, z dniem 1 stycznia 1973 roku reorganizacji w Lasach Państwowych, Nadleśnictwo Markowo zostało w całości włączone do Nadleśnictwa Młynary jako jego obręb.
Połączone - duże Nadleśnictwo Młynary administrowało powierzchnią 16.634,45 ha. Utworzone zostały w nim dwa obręby: Młynary i Markowo.

Pierwszym Nadleśniczym połączonych nadleśnictw został Stanisław Czajka, który pełnił tą funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 2006 roku.

Powierzchnia Nadleśnictwa Młynary na dzień 01 styczeń 2007 roku wynosiła 18.228,36 ha, w tym powierzchnia leśna 16.728,68 ha. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 752,41 km2 . Swoim zasięgiem obejmuje teren trzech starostw: Elbląga, Braniewa, Ostródy oraz ośmiu gmin.