Lista aktualności Lista aktualności

ŁOWIECTWO

Nadleśnictwo Młynary należy do Rejonu Hodowlanego Warmińsko - Mazurskiego 11. Na naszym terenie znajduje się 12 obwodów łowieckich, z czego 10 jest dzierżawionych przez 7 kół łowieckich:    
•    Obw.łow. 82   – pow.ogółem 6388.19 ha w tym 1711.73 ha lasu – KŁ"Leśnik" w Młynarach
•    Obw.łow. 84   – pow.ogółem 3870.74 ha w tym 1324.90 ha lasu – KŁ "Lis" w Ostródzie
•    Obw.łow. 114 – pow.ogółem 7596.75 ha w tym 2016.01 ha lasu – KŁ"Szron"w Olsztynie
•    Obw.łow. 115 – pow.ogółem 7174.54 ha w tym 2098.00 ha lasu – KŁ"Bóbr"w Pasłęku
•    Obw.łow. 185 – pow.ogółem 7414.36 ha w tym 1401.33 ha lasu – KŁ"Bóbr"w Pasłęku
•    Obw.łow. 147 – pow.ogółem 4828.83 ha w tym 971.88 ha lasu – KŁ "Sowa" w Malborku
•    Obw.łow. 148 – pow.ogółem 5600.02 ha w tym 1106.63 ha lasu – KŁ "Jenot" w Pasłęku
•    Obw.łow. 149 – pow.ogółem 5943.24 ha w tym  1083.67 ha lasu – KŁ "Jenot" w Pasłęku
•    Obw.łow. 150 – pow.ogółem  4363.95 ha w tym 108.33 ha lasu – KŁ "Jenot" w Pasłęku
•    Obw.łow. 146 – pow.ogółem 6755.48 ha w tym  1758.65 ha lasu – KŁ "Ryś" w Morągu.
Dwa obwody to Ośrodek Hodowli Zwierzyny:
•    Obw. nr 184 o pow. ogółem 7065,17 ha w tym 2699,08 ha powierzchni leśnej  
•    Obw. nr 183 o pow. ogółem 7245,82 ha w tym 3003,85 ha powierzchni leśnej.

Mapa granic obwodów łowieckich w Nadleśnictwie Młynary

                     

Powierzchnia wszystkich obwodów wynosi  74 714 ha w tym powierzchnia leśna 17 636 ha (ponad 200 kompleksów leśnych).
Ze względu na urodzajną glebę lasy w Nadleśnictwie Młynary pozostały na terenach trudnych do rolniczego zagospodarowania (wąwozy , jary , tereny podmokłe). Charakterystyczną cechą tutejszych łowisk jest długa granica pomiędzy polem a lasem.
Lasy w Nadleśnictwie Młynary mają budowę wielopiętrową i posiadają wielogatunkowe podrosty i podszyty. Gatunkiem panującym jest tu buk i dąb stanowiące ponad 50% powierzchni lasu, uzupełnieniem są drzewostany brzozowe , olchowe , sosnowe , świerkowe i lipowe.
                                              
W OHZ corocznie staż łowiecki odbywa kilku przyszłych myśliwych głównie z terenu Nadleśnictwa i okolic. 

                             

Mapa dojazdu do Strużyny.

W celu realizacji oczekiwań społecznych jak i propagowania spożywania dziczyzny  a szczególnie dzików Nadleśnictwo Młynary uruchomiło Punkt Sprzedaży Bezpośredniej w Strużynie 47. W OHZ „Strużyna" myśliwi polują na dziki , jelenie ,sarny.

 

Bliższe  informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa pod nr 055 248 6153 w godz. 800 - 1500 

W ostatnich trzech sezonach w OHZ " Strużyna " pozyskano 16 medalowych jeleni byków (w tym 1 złotomedalowy, 7 srebrnomedalowych i 8 brązowomedalowe),

                       1 złotomedalowy daniel byk

                       2 brązowomedalowy daniel byk

                       4 brązowomedalowe rogacze

 

                        

                       

                 

                            

                           

                           

                      

                       

                    

 

 

                        

                            

 

                                             

 

                                     

 

 

Kwatera myśliwska OHZ ,,Strużyna" położona jest w miejscowości Strużyna 47. Do dyspozycji gości jest pięć pokoi z łazienkami oraz sala kominkowa. Posiłki spożywane sa w osobnym pokoju jadalnym.

                                  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 089 757 0509 lub +48 696 499 314 .