Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna i choinek

Sprzedaż drewna dla odbiorców detalicznych prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. Regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Młynary oraz cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący  od 5.01.2023 r.  znajdą Państwo poniżej.

Kontakt do leśnictwa