Lista aktualności Lista aktualności

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części  Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.

Jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten może być wyznaczony przez radę gminy, w drodze uchwały, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały rady gminy.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary znajduje się  6 Obszarów Chronionego Krajobrazu.

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej („OChK Rzeki Wąskiej"), o powierzchni 8.019,5 ha, położony na terenie powiatów Elbląg i Ostróda, w gminach: miasto Pasłęk, Pasłęk, Godkowo, Morąg. Rozporządzenie Nr 104 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2572).

2. Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy („OChK Rzeki Baudy"), o powierzchni 16.677,8 ha, położony na terenie powiatów Braniewo i   Elbląg, w gminach: Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Milejewo, Młynary, Wilczęta i Pasłęk. Rozporządzenie Nr 105 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2573).

3. Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu („Słobicki OChK"), o powierzchni 5.035,6 ha, położony na terenie powiatów Braniewo i Elbląg, w gminach: Młynary, Godkowo i Wilczęta. Rozporządzenie Nr 107 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Słobickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2575).

4. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki („OChK Doliny Pasłęki"), o powierzchni 43.307,3 ha, położony na terenie powiatów: Braniewo, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Ostróda i Olsztyn, w gminach: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Orneta, Godkowo, Miłakowo, Lubomino, Świątki, Łukta i Jonkowo. Rozporządzenie Nr 147 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632).

5. Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego o powierzchni 30 149,80 ha , położony na terenie powiatów Elbląg , Ostróda i  Iława w  gminach Rychliki , Pasłęk , Małdyty , Zalewo, Miłomłyn,Morąg,Iława, Ostróda i Ostróda miasto.  Uchwała Nr XXIV/488/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/127/11 Sejmiku      Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 1292) (wcześniej obowiązująca: uchwała Nr VII/127/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warm. –Maz. Nr 74, poz. 1296) oraz rozporządzenie Nr 111 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2579)

6.Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno o powierzchni o powierzchni 11 738,90 ha położony w powiecie elbląskim na terenie gmin : Elbląg , Markusy , Pasłęk i  Milejewo. Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70, poz. 1341).

Więcej informacji na temat