Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

,,Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej"
Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary znajdują się 4 obszary Natura 2000:
1.    Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pasłęki"
2.    Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „ Rzeka Pasłęka"
3.    Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczysko Markowo"
4.    Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Murawy koło Pasłęka"