Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA ŁOWIECKA

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Strużynie składa się z dwóch obwodów łowieckich: obwodu nr 183 o powierzchni ogółem 7289 ha w tym 2726 ha powierzchni leśnej oraz obwodu nr 184 o powierzchni ogółem 7053 ha w tym 2448 ha powierzchni leśnej. Charakterystyczną cechą tutejszych łowisk jest długa granica polno-leśna oraz bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu. Obszar OHZ „Strużyna” tworzą liczne wąwozy, jary, tereny podmokłe oraz małe polodowcowe jeziorka. Gatunkiem panującym jest tu buk i dąb stanowiące ponad 50% powierzchni lasu z wieloma drzewami o charakterze pomnikowym. Urozmaiceniem terenu są występujące w znacznej ilości zadrzewienia i zakrzaczenia oraz oczka wodne. Powyższe walory sprzyjają bytowaniu zwierzyny. Teren stwarza korzystne warunki do pieszych i rowerowych wędrówek po okolicy, która obfituje w wiele historycznych, wartych obejrzenia miejsc, a występowanie atrakcyjnych jezior umożliwia rozwijanie pasji wędkarskiej.