Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Młynary
Nadleśnictwo Młynary
55 248 61 53
55 248 61 93

ul. 1 Maja 21 A

14-420 Młynary

Nadleśniczy
p.o Andrzej Kozłowski
55 248 61 53
Zastępca Nadleśniczego
Główna Księgowa
Danuta Demczak
55 248 61 53 w. 26
Sekretarz
Lidia Nowikowska
55 248 61 53
Inżynier nadzoru
Stefan Byk
55 248 61 53 w. 31 696 499 324
Inżynier nadzoru
Krzysztof Widerski
730 870 590
p. o. Komendant Straży Leśnej
Adam Dobreńko
539 096 998

Sekretariat

Joanna Makarewicz
specjalista ds. kancelaryjno-biurowych
Tel.: 55 248 61 53 w. 20, 21 tel. 696 499 322

Stanowisko d/s pracowniczych

Edyta Chodara
starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 55 248 61 53 w. 34

Stanowisko ds. edukacji leśnej i łowiectwa

Ewa Parzyszek
starszy specjalista ds. edukacji leśnej i łowiectwa
Tel.: 55 248 61 53 w. 28 tel. 539 096 997

Dział Gospodarki Leśnej

Janina Dymitruk
specjalista ds. hodowli lasu, nasiennictwa i lasów niepaństwowych
Tel.: 55 248 61 53 w. 24 tel. 696 499 326
Natalia Garbaczewska
p.o. specjalisty ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: 55 248 61 53 w. 27 tel. 606 563 711
Kamila Jabłonka
specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 55 248 61 53 w. 25 tel. 696 499 318
Paweł Ciechanowski
starszy specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 55 248 61 53 w. 32 tel. 696 499 321
Emilia Wygonna
referent ds. użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna
Tel.: 55 248 61 53 w. 32

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Izabela Kalisz
specjalista ds. budowlanych
Tel.: (055) 248 61 53 w. 35
Maciej Sękowski
referent ds. administracyjnych i administrator SILP
Tel.: (055) 248 61 53 w. 35
Ryszard Jankowski
Kierowca
Tel.: 606 607 276

Posterunek Straży Leśnej

Adam Dobreńko
Pełniący obowiązki Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 55 248 61 53 w. 29 tel. 539 096 998
Łukasz Krajza
Pełniący obowiązki Strażnika Leśnego
Tel.: 55 248 61 53 w. 29 tel. 696 499 317

Rzecznik Prasowy

Andrzej Kozłowski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 55 248 61 53 w. 22 tel. 606 771 826

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Urbanowicz
starszy specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 55 248 51 63 w. 30
Bogdan Kołpak
starszy księgowy
Tel.: 55 248 61 53 w. 40
Natalia Kiełtyka
księgowa
Tel.: 55 248 61 53 w. 38
Joanna Danowska-Majk
referent ds. rozliczeń i windykacji
Tel.: 55 248 61 53 w. 38