Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Młynary
Nadleśnictwo Młynary
(055) 248 61 53
(055) 248 61 93

ul. 1 Maja 21 A

14-420 Młynary

Nadleśniczy
Adam Kędziora
055 248 61 53
Zastępca Nadleśniczego
Tadeusz Stachnik
055 248 61 53
Główna Księgowa
Danuta Demczak
055 248 61 53 w. 26
Sekretarz
Lidia Nowikowska-Onoszko
55 248 61 53
Inżynier nadzoru
Stefan Byk
696 499 324
Inżynier nadzoru
Andrzej Kozłowski
606-771-826
Starszy strażnik leśny
Irena Walczak
696 499 317

Sekretariat

Joanna Makarewicz
starszy referent
Tel.: (055) 248-61-53 w. 20 , 21 kom. 696-499-322

Stanowisko d/s pracowniczych

Edyta Chodara
starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (55) 248 61 53 w.34

Dział Gospodarki Leśnej

Janina Dymitruk
specjalista ds. hodowli lasu , nasiennictwa i lasów niepaństwowych
Tel.: (055) 248-61-53 w. 24 kom. 696-499-326
Paula Trzeciak
specjalista ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: (055) 248-61-53 w. 27 kom. 696 499 323
Ewa Parzyszek
specjalista ds. edukacji leśnej i łowiectwa
Tel.: (055) 248-61-53 w. 28
Kamila Jabłonka
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: (055) 248-61-53

Dział Sprzedaży Drewna

Paweł Ciechanowski
st. specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: (055) 248-61-53 w. 32 kom. 696-499-321
Emilia Wygonna
referent ds. użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna
Tel.: (055) 248-61-53 w. 32 kom. 696-499-321

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Urbanowicz
st. specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: (055) 248 61-53 w. 30
Bogdan Kołpak
starszy księgowy
Tel.: (055) 248 61-53 w.40
Natalia Kiełtyka
Księgowa
Tel.: (055) 248 61-53 w. 38
Joanna Danowska-Majk
referent ds.rozliczeń i windykacji
Tel.: (055) 248 6153 w. 38

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Izabela Kalisz
specjalista ds. budowlanych
Tel.: (055) 248 61 53 w.35
specjalista ds. administracji
Maciej Sękowski
Referent ds. administracyjnych i administrator systemu SILP
Tel.: 55 248 61 53
Ryszar Jankowski
Kierowca
Tel.: 606 607 276

Posterunek Straży Leśnej

Irena Walczak
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 696-499-317
Jerzy Rybaczyk
Strażnik leśny
Tel.: kom. 606-133-382

Rzecznik prasowy

Andrzej Kozłowski
Inżynier nadzoru
Tel.: kom. 606-771-826