Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat częściowy "OSIEK II" utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1970.12.10, na terenie obrębu Młynary, w Leśnictwie Stępniewo na terenie gminy Wilczęta, powiat Braniewo  o powierzchni 43,60 ha.
Rezerwat utworzono w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, stanowiska maliny moroszki (Rubus chamaemorus). Malina moroszka jest gatunkiem arktyczno-borealnym. Jej obecność w Polsce związana jest z epoka lodowcową. Pod koniec epoki lodowej, za cofającym się ku północy wałem lądolodu, wkroczyła roślinność arktyczna. Na opuszczonych przez lodowiec obszarach, powstała wówczas tundra i zaczęły się tworzyć torfowiska. Malina moroszka występuje w Polsce na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Karkonoszach, tylko w Europie Północnej. Jest zaliczana do roślin ginących, w Europie występuje w Szkocji, Niemczech, Polsce, Białorusi.
 
Rezerwat częściowy "Dęby w Krukach"
Utworzony został na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 1960.02.11.
Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o charakterze naturalnym, z pojedynczymi pomnikowymi dębami (Querus robur).
Rezerwat jest położony w Nadleśnictwie Młynary, obręb Markowo, Leśnictwo Kisielewo, gmina Pasłęk, powiat elbląski. Stanowi fragment dużego niegdyś kompleksu leśnego o charakterze puszczy pierwotnej.
Występujące w rezerwacie  230-300 letnie dęby w postaci górnego piętra drzewostanu, są niewątpliwie resztką tych lasów puszczańskich, które tu niegdyś występowały.
Rezerwat, pod względem przyrodniczo-leśnym jest położony w I Krainie Bałtyckiej, dzielnicy Elbląsko-Warmińskiej. Lasy rezerwatu leżą w regionie zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, w makroregionie Pobrzeża Warmińskiego. Tereny rezerwatu są w całości równinne i stanowią pierwotną faunę moreny dennej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego.

Rezerwat częściowy - "Ostoja bobrów na rzece  Pasłęce"
Utworzony został na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 1970.01.05 (MP Nr 2, poz.21).
Rezerwat ten ma na celu całkowita ochronę bobrów. Poza Nadleśnictwem Młynary powyższy rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictw: Kudypy, Wichrowo, Orneta, Zaporowo, Jagiełek.
Cześć rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce" położona w Nadleśnictwie Młynary znajduje się w Leśnictwie Książki  w Leśnictwie Godkowo w Leśnictwie Tatary na terenie gmin: Wilczęta, Płoskinia i Godkowo. Leśnictwo Książki i Godkowo należą do gminy Wilczęta, powiat Braniewo, natomiast Leśnictwo Tatary leży na terenie gminy Godkowo, w powiecie elbląskim.
Lasy rezerwatu, pod względem przyrodniczo-leśnym położone są w I Krainie Bałtyckiej w Dzielnicy Elbląsko - Warmińskiej. Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej, lasy omawianego rezerwatu leżą w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, w makroregionie Pobrzeża Warmińskiego, w mezoregionie Niziny Młynarskiej. Dominującym tworem geologicznym są gliny ciężkie i iły zastoiskowe. Wzdłuż rezerwatu płynie rzeka Pasłęka, koryto której znajduje się w głębokim jarze, posiadającym w niektórych miejscach bardzo wysokie i strome zbocza. Teren rezerwatu jest pagórkowaty, jedynie w części środkowej oraz w niewielkich obniżeniach przy rzece - falisty lub równinny. Obszar rezerwatu położony jest na lewym brzegu rzeki Pasłęki, która zasilana jest w głównej mierze przez liczne rowy i strumienie. Gleby występujące, to głównie gliny zwałowe o składzie mechanicznym glin ciężkich i średnich, rzadko przetykanych żwirem i piaskiem.
Rezerwat stanowi dużą atrakcję turystyczno-wypoczynkową ze względu na ukształtowanie terenu, przez który przepływa rzeka Pasłęka. Jest bardzo atrakcyjnym terenem wędkarskim.

Rezerwat częściowy "Lenki" położony jest w obrębie Młynary - Leśnictwo Sąpy, gmina Młynary, powiat Elbląg. Powierzchnia rezerwatu wynosi  9,74 ha. Utworzony został na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 1959.10.31 i Zarządzenia MLiPD z dnia 1968.06.04 Rezerwat utworzono w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentów bardzo pięknych i dorodnych starodrzewi modrzewiowych i bukowych.
Rezerwat "Lenki", pod względem przyrodniczym, jest położony w I Krainie Bałtyckiej, dzielnicy Elblasko-Warmińskiej. Pod względem regionizacji fizyczno-przyrodniczej, lasy omawianego rezerwatu leżą w zachodniej części równiny Warmińskiej, w makroregionie Pobrzeża Warmińskiego,, w mezoregionie Niziny Młynarskiej. Występujące gleby pochodzą z moren dennych i wzgórz moren czołowych. Dominującą glebą jest glina ciężka i iły zastoiskowe. Teren rezerwatu, w części środkowej i północnej jest pocięty głębokim i bardzo stromym, jarem.