Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest jedną z gałęzi gospodarki leśnej, która zajmuje się pozyskaniem użytków leśnych w formie drewna oraz produktów ubocznych użytkowania lasu.
Nadleśnictwo Młynary prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 17695,63 ha opartą  na podstawach ekologicznych, zrównujących produkcyjne funkcje lasów z funkcjami środowiskotwórczymi i ochronnymi.
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat.
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu.

Etat użytków głównych dla nadleśnictwa na lata 2017-2026 został ustalony w wysokości:

- użytki rębne zaliczone na poczet etatu- 538 577 m3
- użytki rębne niezaliczone na poczet etatu- 1 898 m3
- użytki przedrębne- 339 525 m3

co stanowi łącznie 880 000m3 grubizny.

Dodatkowymi wskazówkami gospodarczymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów leśnych jest ustalony przeciętny wiek rębności dla poszczególnych gatunków występujących na terenie Nadleśnictwa Młynary, kształtujący się w następujący sposób:
- dąb - 140 lat
- sosna - 100 lat
- buk - 110 lat
- świerk - 90 lat
- jesion - 140 lat
- modrzew - 100 lat
- brzoza, olsza, grab, klon, wiąz, jawor, lipa- 80 lat
- olsza odroślowa, osika- 50 lat
- osika 50 lat
- olsza szara, topola, wierzba- 40 lat.

Oferta sprzedaży drewna