Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Nadleśnictwo prowadzi regularny monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działań, które mogłyby zagrozić gatunkom chronionym, lasom o szczególnej wartości i powierzchniom referencyjnym.

Monitoring form ochrony przyrody (HCFV 1.2)

·        Formy ochrony przyrody [Zał. 1]

·        Monitoring stref ochrony [Zał. 2]

Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.HCVF3.2)

·        Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków ( HCVF 3.1,HCVF 3.2 ) [Zał. 3]

·        Wykaz gatunków 2010 [Zał. 4]

·        Wykaz gatunków 2011 [Zał. 5]

·        Wykaz gatunków 2012 [Zał. 6]

·        Wykaz gatunków 2013 [Zał. 7]

·        Wykaz gatunków 2014 [Zał. 8]

·        Wykaz gatunków 2015 [Zał. 9]

·        Wykaz gatunków 2016 [Zał. 10]

.        Wykaz gatunków 2017 [Zał. 11]

.        Wykaz gatunków 2018 [Zał. 12]

·        Wykaz gatunków 2019 [Zał. 13]

Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach 2001,2005,2009,2011,2013

·        Bobry-monitoring liczebności i powodowanych zmian w środowisku [Zał. 14]

Monitoring pomników przyrody wg stanu na 2019r

·        Monitoring pomników przyrody wg stanu na 2019r. [Zał. 15]

Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego [Zał. 16,17]