Uwaga

Przed wyprawą do lasu prosimy sprawdzić warunki pogodowe oraz zagorożenie pożarowe mapa zagrożenia pożarowego dostępna jest pod adresem: http://bazapozarow.ibles.pl/zagro

Prosimy o zapozanie się z terminami polowań zbiorowych i zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z terenów leśnych.

Terminy polowań zbiorowych znajdują się w załączniku poniżej.

 


Zanocuj w lesie Nadleśnictwa Młynary

Wyznaczony przez Nadleśnictwo Młynary obszar przeznaczony jest dla miłośników bushcraftu i surwiwalu jak również wszystkich osób chcących przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury. Zróżnicowany krajobraz obszaru objętego programem "Zanocuj w lesie" z pewnością pozwoli Państwu poczuć bliskość natury.

  Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej).

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalania ogniska i czy te miejsca są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy należy drewno przynieść ze sobą. Na miejscu postoju pojazdów w oddziale 604 a znajduje się miejsce przeznaczone na ognisko. Drewno na ognisko prosimy zabrać ze sobą.

4. Zapoznaj się mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link] Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem. Mapa obszarów objętych zakazem jest widoczna na mapach BDL

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (w przypadku, gdy będą one realizowane informację publikować będziemy na stronie www.mlynary.olsztyn.lasy.gov.pl, zakładka Turystyka/Program „Zanocuj w lesie”). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

6. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z lasu. zamieszczonymi poniżej znajdziesz je również na ikonografikach zamieszczonych na stronie.

7. Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar w którym się odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Link do strony Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku http://www.bobr-paslek.pl/. W przypadku, gdy na obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” będą planowane polowania zbiorowe informację o terminach będziemy publikować również na naszej stronie internetowej.

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Prośbę wyślij na adres mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozystywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Podaj następujące dane:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • telefon kontaktowy,
  • mail kontaktowy,
  • liczbę nocy (daty),
  • liczbę osób,

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Ewa Parzyszek, ewa.parzyszek@olsztyn.lasy.gov.pl +48 55 248 61 63 (wew. 28) (preferowany kontakt mailowy)

Nadleśnictwo Młynary przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dot. funkcjonowania programu "Zanocuj w lesie" http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl