Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna


Nadleśnictwo Młynary, realizuje na swoim terenie program edukacji ekologicznej społeczeństwa. Cała akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży.  Dzięki temu rośnie młode pokolenie ludzi o przyjaznym nastawieniu do przyrody, posiadających wiedzę o zagrożeniach jakie niesie dla środowiska gospodarka ludzka. Edukacja prowadzona przez leśników umożliwia też zrozumienie metod ich pracy, konieczności współdziałania całego społeczeństwa w zachowaniu i utrzymaniu w dobrej kondycji jednego z największych dóbr jakie posiadamy – lasów.

                Pracownicy Służby Leśnej są zapraszani na spotkania z młodzieżą do szkół na prelekcje, prowadzą zajęcia bezpośrednio w terenie dotyczące znaczenia lasu i zasad zachowania się w lesie. Oprócz edukacji leśnej prowadzonej na ścieżce przyrodniczej i w szkołach , przedszkolach Nadleśnictwo aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju formach zajęć edukacyjnych takich jak konkursy o wiedzy ekologicznej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegiem leśnej ścieżki dydaktycznej. Informujemy, że w obecnej sytuacji przyjmujemy zaproszenia na lekcje online oraz mamy możliwość zorganizowania dla Państwa zajęć online.

W razie pytań, możliwości zorganizowania spotkania z pracownikami,  związanymi z edukacją przyrodniczą prosimy o kontakt z:

Ewa Parzyszek

Tel.: (055) 248-61-53 kom. 668-302-906