Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Młynary

ul. 1 Maja 21A, 14-420 Młynary

e-mail: mlynary@olsztyn.lasy.gov.pl

W oparciu o art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. nr 78 poz. 532), zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r., zn. spr. ES.2101.51.2021.

Ogłasza

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Młynary, położonej na terenie gminy Wilczęta, obręb ewidencyjny Dębiny:

Lp.

Nr działki

Rodzaj użytku

Powierzchnia [ha]

Cena wywoławcza nieruchomości netto [zł]

Wysokość wadium [zł]

1.

3129/4

Bi

Lz

0,3020

56 500,00

3 000,00

Materiały do pobrania