Lista aktualności Lista aktualności

Wokół lasu odc. 3 Ochrona Przyrody

Istotnym elementem prowadzonej racjonalnej gospodarki leśnej jest ochrona przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Młynary około 60% powierzchni lasów objętych jest  formami ochrony przyrody. Na terenie nadleśnictwa Młynary znajdują się 4 rezerwaty przyrody. Jednym z nich jest „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Rezerwat ten posiada walory turystyczno-przyrodniczo ze względu na piękno meandrującej rzeki Pasłęki i bogactwa przyrodniczego tego terenu. Rezerwat powołano celem ochrony bobra europejskiego. Zapraszamy do ogłądania.