Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012r., znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz.1275), Nadleśnictwo Młynary informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, pismo z dnia: 20 października 2022 r., znak spr.:ZS.2261.2.2022